Program ZAKAT

ZAKAT PROFESI

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat syarat yang telah ditent
TUNAIKAN SEKARANG

ZAKAT Mal

Zakat maal adalah zakat yang dikenakan pada harta milik setiap individu muslim dengan syarat dan
TUNAIKAN SEKARANG

Ingin Mendapatkan Update Program

Masukkan alamat email Anda pada form di samping, kami akan mengirimkan update Program ke alamat email Anda